• Descargar Ficha Técnica Atención al Cliente

  • Estudar os ámbitos de usuario KDE e GNOME, prestando especial atención ao primeiro. Estuda como explorar o sistema de arquivos, personalizar o escritorio a gusto do usuario, ferramentas de Internet, como un navegador ou unha aplicación de correo electrónico, editores de texto, aplicacións multimedia, etc. í‰ dicir, as aplicacións que con máis frecuencia utiliza calquera usuario dun sistema operativo moderno.
  • Estudar algunhas das tarefas ás que con máis frecuencia se enfrontará un administrador de sistemas Linux: instalar software, administrar usuarios, establecer permisos en arquivos e directorios, programar tarefas de mantemento do sistema para que se realicen con determinada frecuencia, etc.
  • Aprender a manexar os dous ámbitos de usuario máis coí±ecidos de Linux: KDE e GNOME. Ademais de coí±ecer as tarefas dun administrador dun sistema Linux, para ser capaz de instalar software, crear usuarios, establecer permisos, etc.

  • Descubrir as funcións, responsabilidades e formas de organizar un departamento de mercadotecnia.
  • Coí±ecer a estrutura dun plan de mercadotecnia.
  • Coí±ecer as caracterí­sticas, filosofí­a, definicións e etapas da planificación comercial. Considerar a mercadotecnia como a única filosofí­a posible no desenvolvemento de operacións de compra‐venda de produtos e servizos.
  • Coí±ecer a definición de produto dende o punto de vista da mercadotecnia e as clasificacións de produtos máis habituais.
  • Coí±ecer as fases do proceso de decisión de compra dos consumidores.
   • Descargar Ficha Técnica Atención al Cliente


 • Coí±ecer o funcionamento básico de OpenOffice 2.1., para saber manexar o procesador de texto Writer, a folla de cálculo Calc, a base de datos BASE, Impress, Dr.a, Math, etc. En definitiva, moitas das aplicacións ás que se enfronta un usuario de ordenadores persoais no seu traballo diario.
   Descargar Ficha Técnica OpenOffice 2.1 (Básico)


  • Coí±ecer cales son os obxectivos e actividades básicas dunha acción de mercadotecnia.
  • Analizar os piares da calidade de servizo, como estratexia da atención ao cliente.
  • Adaptar a venda ás necesidades do cliente.
  • Coí±ecer as estratexias e habilidades que che permitirán desenvolver actividades relacionadas coa venda e atención ao cliente.
   • Descargar Ficha Técnica OpenOffice 2.1 (Básico)


  • Optimizar os investimentos de tempo para lograr obxectivos, desenvolvendo unha capacitación das ferramentas necesarias para a xestión eficaz do tempo e a organización do horario.
  • Coí±ecer, previr e facilitar medios para solucionar as consecuencias que o estres laboral produce tanto na saúde coma nas relacións interpersoais e na organización.
  • Mellorar a empregabilidade dos traballadores e potenciar as súas habilidades para a xestión de persoas como medio de incrementar as súas posibilidades de medrar na empresa.
   • Descargar Ficha Técnica Xestión do tempo e control do estrés laboral


  • Identificar aspectos clave da definición das competencias.
  • Coí±ecer os pasos que seguen á confección do modelo.
  • Valorar as competencias dos teus colaboradores.
  • Utilizar as novas técnicas aplicadas á retribución.
  • Descubrir os resultados de implantar un sistema retributivo baseado en competencias
  • Aprender a desenvolver un modelo de competencias que permita valorar os nosos colaboradores e implantar un sistema retributivo baseado nas competencias.
   • Descargar Ficha Técnica Xestión por competencias